استخدام

Employ

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

توجه 1: در حین مراحل ثبت نام به هیچ عنوان از دکمه ی Back یا Forward مرورگر خود برای حرکت بین صفحات استفاده نکنید.
توجه 2: تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای هتل بوجود نخواهد آورد.

مشخصات متقاضی

اطلاعات فردی

      

اطلاعات تماس

* 
* 
* 

اطلاعات شغلی

سوابق کاری و مهارتی

سوابق تحصیلی

افزودن تحصیلات

سابقه شغلی

افزودن سابقه شغلی

مشخصات اعضا خانواده

افزودن مشخصات اعضا خانواده

اطلاعات آشنایان

افزودن آشنایان

مهارتهای زبان های خارجی

افزودن زبان

سابقه مهارتی

افزودن مهارت‌ها

فایلهای ضمیمه

آپلود مدارک

 
 
 
05138548181